ናይ  ሄሎካሽ አፕልኬሽን ኣብ ስልኮምብምፅዓን ብቐሊሉ ዕድጊት ይፈፅሙ

ናይ  ሄሎካሽ አፕልኬሽን ሙሉኣግልጋሎት ዝሓዘን ንኩሎም ናይግልጋሎት መቕረብቲ ዝሰርሕን እዩ

ቁልፍ ባህሪያት

Version 1.01 (19.04.2017)

  • ኦሮሚያ ሕብረትስራሕ ባንኪ ኣንበሳኢንተርናሽናል ባንኪ ሶማሌ ናይ ወጋገንባንኪ ናይ ሃሎካሽ ሒሳቦም ምጥቃምዘኽእሎም

  • ብዘይ ኢንተርኔት ይሰርሕ 

  • ናይ ሞባይል ካርዲ ንምግዛእ

  • ገንዘብ ንምልኣኽ

  • ክፍሊት ንምፍፃም

  • ገንዘብ ወፃኢ ንምግባር

  • ሒሳቦም ንምፍላት

  • ሒሳቦም ብቐሊሉ ንምጥቃም